Guna Tanah

Guna Tanah
Jumlah Keluasan Tanah                    : 2,124.07 hektar
          Pertanian
                        ·         Getah                       -           57 hektar
·         Kelapa Sawit              -         256 hektar
·         Nenas                       -           11 hektar
·         Buah-buahan lain        -         105 hektar
·         Lain-lain tanaman       -           84 hektar

          Penternakan                                 -           10 hektar
                        ·         Ternakan Lembu Persendirian
·         Ternakan Kambing Kampung
·         Ternakan Rusa
·         Ternakan Ayam Kampung / Itik

          No comments:

Post a Comment