Wednesday, 21 December 2016

TUNAS atau Skim Bantuan Tadika Selangor

INFO KERAJAAN SELANGOR

TUNAS atau Skim Bantuan Tadika Selangor telah memulakan langkah bagi memberikan manfaat yuran untuk kanak-kanak TADIKA yang layak di Negeri Selangor. Asalkan rakyat Selangor yang layak akan memperoleh manfaat ini.

Manfaat ini berupa yuran sebanyak RM50.00 setiap bulan bagi menampung yuran TADIKA kanak-kanak yang layak. Bukan dalam bentuk tunai tetapi dalam bentuk yuran, disalurkan terus kepada TADIKA yang berdaftar dan layak.

Sila rujuk di portal www.e-tunas.org
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱

✨📝 Sebarab iBK ✨

No comments:

Post a Comment