Saturday, 11 March 2017

GANGGUAN BEKALAN AIR

INFO SYABAS

7.00pm,  Sabtu, 11 Mac 2017

GANGGUAN BEKALAN AIR

Gangguan Bekalan Air Sementara di Wilayah Klang/Shah Alam ekoran insiden kejadian paip pecah bersaiz 250mm MS di Bawah jejantas Pekan Meru.

Kawasan-kawasan yang akan terlibat dengan paip pecah adalah seperti berikut :

1. Bt 6 - Bt 8 Jln Meru

Bekalan akan dibuka sejurus kerja-kerja pembaikan yang dijangkakan siap pada jam 2.00 am (12/03/17) selesai dengan pemulihan bekalan adalah secara berperingkat.
🚱🚱🚱🚱🚱🚱🚱

✨📝 Sebaran iBK ✨

No comments:

Post a Comment