Thursday, 2 March 2017

GANGUAN BEKALAN AIR SEMENTARA

INFO SYABAS

2 Mac 2017
GANGUAN BEKALAN AIR SEMENTARA

Gangguan Bekalan Air Sementara di Daerah Klang/Shah Alam ekoran paip pecah di Jln Abdul Wahid, Bukit Kapar.

Kawasan-kawasan yang akan terlibat dengan paip pecah adalah seperti berikut:

1. Jln Abdul Wahid, Kampung Bukit Kapar.

Bekalan akan dibuka sejurus kerja-kerja pembaikan yang dijangkakan siap pada jam 8.00 malam ini selesai dengan pemulihan kawasan adalah secara berperingkat.

🚱🚱🚱🚱🚱🚱🚱

✨📝 Sebaran iBK ✨

No comments:

Post a Comment